SUZUKI CELERIO
Nov A+ kompakt

Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

Design Celeria je ztlesnnm t zkladnch poadavk dynamick vzhled, velkorys vnitn prostor a kvalita proveden. Ladn linie boku karoserie indikuje aerodynamickou propracovanost, zvltn pe byla vnovna zaoblen hran a promylenm pechodm, jako je plynul napojen elnch svtlomet na sebevdomou masku chladie.

Ji brzy...

.... Na jae roku 2015 oekvme pchod novho modelu Celerio. Spatit jsme jej ji mohli na enevskm autosalonu v beznu 2014 nebo pi podzimn pask pehldce.

A+ je lep ne A

Uvedenm Celeria pedstavuje Suzuki, coby expert na mal vozidla, kompakt idelnch rozmr, kter ped ve, co od voz kategorie A oekvte.
Pi zachovn snadn manvrovatelnosti kompaktnch voz poskytuje Celerio nadstandardn prostorn interir a objemem zavazadlovho prostoru 254 litr pedstavuje dokonce premianta sv kategorie. Nejlepm vozem ve sv td je tak nzkou hladinou emis CO2.
Pyn se novm motorem, novou pevodovkou a nzkou spotebou paliva. Vechny tyto ingredience jsou dodvny v elegantnm, dynamicky stylizovanm balen, v mnoha uniktnch barevnch odstnech.

Prioritou jste Vy

Kompaktnost je poadavkem doby i tak je ale mon navrhnout vz natolik promylen, e zstane zachovn dostatek prostoru pro idie i jeho spolucestujc. Prioritou jste Vy!
Samozejmost zstv vborn manvrovatelnost, dan kompaktnmi rozmry vozidla.

Nejprostornj ve sv td

Celerio je ldrem ve sv td co se te velikosti zavazadlovho prostoru, kter dky optimln navrenmu zaven zadnch kol in celch 254 litr!
Nzko poloen dno kufru zajiuje vbornou pstupnost, velkm benefitem je rovn snadnost nakldn a vykldn zavazadel dky vysoko vklopnm ptm dvem.

Ekonomika provozu a nzk emise

Nov vyvinut motor a pevodovka s vysoce efektivn distribuc vkonu jsou pnosem pro dynamiku Celeria a pedevm nzkou spotebu paliva.
Nzk hmotnost vozidla spolu s aerodynamikou, propracovanou do nejjemnjch detail, vystily v dokonal vz s nejnimi emisemi CO2 ve sv td - pouhch 85 g/ km.

Pohodl, obratnost, rozhled

Snadn manvrovatelnost je charakteristickm rysem novho Celeria.
Ke snadnmu a bezpenmu ovldn ve mst pispvaj vysoko umstn sedadla, zajiujc idii nejen vborn, panoramatick vhled, ale i komfortn nastupovn a vystupovn.

FOTOGALERIE

Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Celerio:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

CENK A SPECIFIKACE

- bohuel aktuln cenk tohoto modelu nen momentln k dispozici
- akn cenk voz SUZUKI

KONTAKTUJTE NÁS

ANO, souhlasím se zpracováním osobních údajů
NE, nesouhlasím se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů
I. Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnosti Emil Frey ČR, s.r.o. (Správce) tedy bude oprávněn využívat osobní údaje k rozesílání nabídek, akcí, soutěží a jiných obchodních sdělení firmy Emil Frey pro značky Subaru, Kia, Suzuki, Toyota, Lexus po dobu 10let.
II. Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, adresy, e-mailu a tel. čísla) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018 společnosti Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, IČO: 45805270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v [Praze], oddíl C, vložka 11870 jakožto správci (dále jen „Správce“) a dalším třetím osobám určeným správcem jakožto zpracovatelům (zejména členům distribuční sítě správce) pro účel stanovený dále.
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost (obchodní nabídky, nabídky akce, soutěže), zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, s výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. zaškrtnutím políčka.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
SUZUKI  EMIL FREY: Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

Emil Frey Stodůlky
Pekařská 638/5
155 00 Praha 5
255 720 111