SUZUKI VITARA
modern SUV pro kadou pleitost

Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

Okamit po uveden na trh v roce 1988 zskala modelov ada Suzuki Vitara uznn za osobit styl, praktick kompaktn rozmry, komfort na silnici a v neposledn ad za mimodn ternn schopnosti. V prbhu let se mnila velikost i technika vozu a nyn vce ne tvrtstolet po debutu prvn generace se to nejlep z ddictv Vitary pedstavuje v podob svho modernho SUV pro kadou pleitost. Zcela nov Vitara m kompaktn rozmry, aby vyhovla potebm mstskho vyuit, sofistikovanou technologii pohonu vech kol Suzuki AllGrip a pokroil bezpenostn systmy a monosti konektivity. Dky rozshlmu programu personalizace m kad zkaznk monost realizovat sv vlastn pedstavy o ideln podob Vitary.

Maximln bezpen SUV pro kadou pleitost

Po spnm absolvovn vech pedepsanch test zskala Vitara maximln ptihvzdikov hodnocen bezpenosti. Vysok skre obdren ve vech posuzovanch oblastech ad nov SUV od Suzuki mezi nejbezpenj vozidla v danm segmentu a je dkazem, jakou pi vnuje automobilka ochran posdky i chodc.

Rekordn nzk spoteba paliva

Jednm z hlavnch cl pi vvoji nov Vitary byla nzk spoteba paliva. Krom optimalizace pohncho stroj a vvoje zcela nov sporn samoinn pevodovky se proto konstrukti zamili na nzkou hmotnost vozu. Dky nejmodernjm technologim, jako je rozshl vyuit ultra vysokopevnostn oceli, se Vitara chlub mimodnou tuhost a souasn pat k nejlehm SUV na trhu (pohotovostn hmotnost od 1 075 kg).
Efektivn komplexn een stoj za rekordn hospodrnost, Suzuki Vitara se tak me pochlubit nejni spotebou paliva ze vech voz s pohonem 4x4 a klasickm spalovacm motorem. Naftov Vitara 1,6 DDiS AllGrip m kombinovanou spotebu pouhch 4,2 l/100 km, s pohonem pednch kol pak dokonce 4,0 l/100 km.

Precizn vyladn podvozek s pohonem vech kol AllGrip

Velk kola a svtl vka 185 mm umocuj ternn schopnosti nov Vitary. Inteligentn systm pohonu vech kol AllGrip nabz tyi voliteln jzdn reimy pro optimln vkon na silnici i v ternu za jakchkoli podmnek.

Pokroil bezpenostn systmy

Radarov senzor systmu RBS (Radar Brake Support) sleduje dn ped vozidlem a upozoruje na riziko kolize, pomh pi aktivnm brzdn, ppadn sniuje nsledky nevyhnutelnho stetu. K bezpen a zrove komfortn jzd pispv tak adaptivn tempomat, kter udruje jak poadovanou rychlost, tak i vzdlenost od vpedu jedoucho vozidla.

Sofistikovan multimediln systm s monost konektivity

Dotykov ovldan audiosystm umouje pstup k aplikacm kompatibilnho chytrho telefonu. Pehledn lenn sedmipalcov displej slou mimo jin k zobrazen navigace nebo obrazu parkovac kamery.

Charakteristick vzhled SUV znaky Suzuki

Design nov Vitary pokrauje v duchu pedchozch generac a inspiroval se tak ikonickm off-roadem Suzuki Jimny. Nezamniteln tradin rysy SUV Suzuki jsou prezentovny v aktualizovan podob prostednictvm zcela novho designu karoserie.

Personalizan program dovoluje majiteli vyjdit svou osobnost

Zkaznci mohou kombinovat celou adu atraktivnch prvk v interiru i exteriru tak, aby vyjdili svou individualitu a vlastn pedstavy o vzhledu nov Vitary.

FOTOGALERIE

Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S Suzuki Vitara:Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

CENK A SPECIFIKACE

- aktuln cenk a specifikace SUZUKI Vitara
- akn cenk voz SUZUKI

KONTAKTUJTE NÁS

ANO, souhlasím se zpracováním osobních údajů
NE, nesouhlasím se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů
I. Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnosti Emil Frey ČR, s.r.o. (Správce) tedy bude oprávněn využívat osobní údaje k rozesílání nabídek, akcí, soutěží a jiných obchodních sdělení firmy Emil Frey pro značky Subaru, Kia, Suzuki, Toyota, Lexus po dobu 10let.
II. Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, adresy, e-mailu a tel. čísla) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018 společnosti Emil Frey ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, IČO: 45805270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v [Praze], oddíl C, vložka 11870 jakožto správci (dále jen „Správce“) a dalším třetím osobám určeným správcem jakožto zpracovatelům (zejména členům distribuční sítě správce) pro účel stanovený dále.
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost (obchodní nabídky, nabídky akce, soutěže), zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu.
Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, s výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. zaškrtnutím políčka.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
SUZUKI  EMIL FREY: Suzuki, Suzuki Swift, Suzuki Swift Sport, Suzuki S-Cross, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Celerio, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara S

Emil Frey Stodůlky
Pekařská 638/5
155 00 Praha 5
255 720 111